BIZZONES

BIZZONES JE TVAR, JEHOŽ CÍLEM JE VYTVÁŘET HUDEBNĚZVUKOVÉ
ILUSTRACE KAŽDODENNÍ VŠEDNOSTI ČI VYJÍMEČNOSTI.
JEDNÁ SE O ZVUKOVĚ ILUSTROVANÉ CHARAKTERISTIKY
JISTÝCH STAVŮ V JISTÉM PROSTŘEDÍ,KDE JE DĚJ, STAV, POCIT
ZBAVENÝ OBRAZU DOTVÁŘEN ZVUKOVOU KOLÁŽÍ.

SNAŽIL JSEM SE ILUSTROVAT TY NEJBĚŽNĚJŠÍ SITUACE
A ČINNOSTI,KTERÝMI SE SAMOTŘEJMĚ A TAKŘKA BEZ
POVŠIMNUTÍ DENNĚ PROPLÉTÁME.
V KOLÁŽÍCH JSOU POUŽITY ARCHIVNÍ NAHRÁVKY,
KTERÉ JSEM KDYSI SLOŽIL A NAHRÁL.
KVALITA NAHRÁVEK JE ÚMĚRNÁ STÁŘÍ A TYPU MEDIA,
KTERÉ TYTO INFORMACE PO LÉTA NESLO.

 
   
1 KONCERT 2 TELEFON
3 ZÁBAVA 4 JÍDLO
5 FILM 6 PRÁCE
7 AUTO