captain BIZZZ

cpt.bizzz

CAPTAIN BIZZZ - REAKČNÍ VERZE PÍSNÍ SKUPINY DĚTI KAPITÁNY MORGANA,
KTERÁ OBHOSPODAŘUJE HUDBOU VERŠE UNDERGR.BÁSNÍKŮ.

NA ČÍCHSI, PRO MĚ ČASTO ZÁHADNÉ KONSTRUKCE,
BYLY NATAŽENY PLACHTY, TAK TYPICKÉ PRO SOUNDCOSMETICS.
VZNIKL PODIVUHODNÝ PRODUKT, ROZRÁŽEJÍCÍ RŮZNÉ
STYLOVÉ VLNY, MÍŘÍCÍ BEZ POVŠIMNUTÍ KAMSI DO NEZNÁMA...

 
   
HORRIBLER Z NEBES X KARKULEK
CO UDĚLÁ LESNÍ ZVĚŘ ? AGITAČNÍ FU(c)KY
PSSST V ÚTROBÁCH NONEREKTOR
NA VĚČNÉ ČASY