inFADEout

infadeout

TOPOGRAFIÍ TOHO, CO SE UKRÝVÁ V NEJZAZŠÍCH POKOJÍČCÍCH
NAŠEHO NITRA SE VĚNUJE INFADEOUT.

JEDNÁ SE O HUDEBNÍ NÁČRT DUŠEVNÍCH ROZPOLOŽENÍ V NEVIDITELNÉ,
TUŠENÉ KRAJINĚ, ZE KTERÉ PAK VYCHÁZÍ IMPULSY, KTERÉ JSOU SVOJÍ
CHARAKTERISTIKOU, CHOVÁNÍ PATRNÉ PRO DOTYČNÝ STAV.
JEDNÁ SE O CHEMICKÉ REAKCE, KTERÉ NÁM NAJEDNOU VELÍ TAK
A NÁM NEZBÝVÁ NIC, NEŽ POSLECHNOUT.
JSOU SITUACE, KDY SE ZASE MY SNAŽÍME OVLIVNIT
A NAMÍCHAT SPRÁVNÝ VZOREC SLOUČENINY,
KTERÁ NÁM MÁ POTOM UMOŽNÍ PROJEVIT A NAPLNIT VŮLI PO NĚČEM,
ODPOUTAT SE OD NĚČEHO A TŘEBA SE SNAŽIT PŘESTAT MYSLET ...

HUDBĚ, AMBIENTNÍ HUDBĚ, SKRZ KTEROU JSEM SE SNAŽIL
TYTO ZMĚNY VYJÁDŘIT ŘÍKÁM INSTANTNÍ, ROZPUSTNÁ HUDBA,
NEJEN KVŮLI TĚM SLOUČENINÁM, ALE HLAVNĚ PROTO,
ŽE STAVY, KTERÝMI PROCHÁZÍME SPOLU ČASTO TĚSNĚ SOUVISÍ
A ZAPÍJÍ SE JEDEN DO DRUHÉHO TAK NENÁPADNĚ,
JAK NĚKDY PŘECHÁZEJÍ NAŠE NÁLADY JEDNA V DRUHOU.

TYTO NAHRÁVKY VZNIKLY ZA 2 DNY, KDY JSEM PODOBNÝMI
STAVY PROCHÁZEL A SNAŽIL JSEM SE JE ZAZNAMENAT
V JEJICH NEJSYROVĚJŠÍ PODOBĚ.
JEDNOTLIVÉ SKLADBY JSEM PAK DOPLNIL O KONKRÉTNÍ ZVUKY,
KTERÉ MI PŘIŠLY PRO URČITÝ STAV CHARAKTERISTICKÉ.

 
   
1 ILUZE 2 HLUBOKO
3 VYČKÁVÁNÍ 4 POMATENÍ
5 OBAVA 6 NITRO
7 HLEDÁNÍ 8 TUŽBA
9 SNAHA 10 PŘEDTUCHA
11 PŘEMĚNA 12 OČISTA
14 ZAPOMNĚNÍ 15 VĚČNOST
16 VOLNÝ