THE LAST NUMBER

the last number

THE LAST NUMBER - REKONSTRUKCE POREVOLUČNÍ ZBĚSILOSTI

hardcore alternativní družstvo působící
ve zběsilé době zásadní přeměny
na přelomu sametové revoluce ve složení

Vojtech Kupčík - voc.synt.guit.music+lyrics
Pavel Žemla - bass
Vladimír Trojek - guit.
Pavel Koudelka - drums

nahrávka je z prvního období v původní sestavě
pořízena live v komárovské dislokační zkušebně.
kvalita záznamu je úměrná času a typu media,
které její obsah tu strašně dlouhou dobu až
do dnešních dnů neslo..