Hudební iluzionisté
jejichž obsah deformuje
všechny obaly

 

 
 
 

LEASH STORY

ROK O1. NASTAL ENERGETICKÝ MOZKOVÝ VÝBOJ,
KTERÝ DAL DO POHYBU ŽIVOTASCHOPNÝ ORGANISMUS

SLOŽENÝ Z 2 NEZÁVISLÝCH, AVŠAK INSPIRUJÍCÍ HMOTOU
PROPOJENÝCH SLOŽEK S RŮZNOU FUNKCÍ.

TENTÝŽ INPULS DODAL PŘESNÉ INSTRUKCE HUDEBNÍMU
SVALSTVU A TAK SE POSTAVILA NA VLASTNÍ NOHY
SKUPINA LEASH - PODIVNÝ TVOR.

V JEDNÉ KONČETINĚ SVÍRAL KŘEČOVITĚ NĚKOLIKERÉ EL. HOUSLE,
DRUHOU SI LADNĚ POHRÁVAL S KYTAROU,
MOZEK PROGRAMOVĚ PŘEVÁDĚL MYŠLENKY NA RYTMY,
OČI PROMÍTALY PRAZVLÁŠTNÍ OBRAZCE K TOMU
VŠEMU JEŠTĚ NEZAPOMENUTELNĚ ZPÍVAL A ŠÍLENĚ,
AŽ SMĚŠNĚ TANČIL AŽ SE SKORO NEDALO URČIT JAKÝ

MÁ SKUTEČNÝ TVAR, OPRAVDU ZVLÁŠTNÍ TVOR.

JAKO SILNÝ, SVÉBYTNÝ A NEZÁVISLÝ ŽIVOČICH SI ZABRAL
JISTÝ PROSTOR, KTERÝ BEZOSTYŠNĚ NAZÝVAL SVÝM
A PO KTERÉM SE SEBEJISTĚ POHYBOVAL,
I KDYŽ OBČAS VRÁVORAL NA RUJNÁCH KLUBŮ,
PŘESKAKOVAL STŘEPY PSYCHEDELIE,
NENÁPADNĚ NAKUKOVAL DO TAJEMNÝCH ZAHRAD FANTAZIE,
PROPLÉTAL SE PLETIVEM SOUNDSYSTÉMU ABY NAKONEC
TÉTO CESTY ZŮSTALY Z TĚCHTO DOBRODRUŽSTVÍ
JEN NEPATRNÉ TIKY VE VLASTNÍ TVÁŘI.

SEBEJISTÝ NESPOUTANÝ TANEC ROZECHVĚL ZEMI,
KTERÁ JIŽ DÉLE NEVYDRŽELA SKRÝVAT TAJEMSTVÍ
NEVÍDANÝCH PODZEMNÍCH LABIRYNTŮ.
POHYB SE MUSEL ZMÍRNIT AŽ V JAKOUSI STRNULOU KŘEČ.
NASTALA ZIMA. ŽALOSTNÝ POHLED NA NEHYBNÝ KOLOS,
KTERÝ POMALU MIZEL POD SNĚHEM.

ROK O2. MRTVO V OKOLÍ NEJMILEJŠÍM.
ZBYTKY IDEÁLŮ TONULY V CHLADU STRNULOSTI.
I TEN SEBEVĚTŠÍ OBAL BYL MALÝ TOMUTO OBSAHU,
COŽ ZNEMOŽŇOVALO UVAŽOVANOU KONZERVACI,
KTERÁ BY MOHLA ALESPOŇ POZDRŽET ÚPLNÝ ZÁNIK.
JEN ZÁZRAK MOHL UVÉST DO POHYBU TUHNOUCÍ TĚLO
PŘED UMRZNUTÍM.

A JAKOBY ZÁSAHEM TĚCH OPRAVDOVÝCH VLÁDCŮ
NAŠICH POČINŮ, JAKOBY ZÁZRAKEM ZÁZRAK SE STAL.

TŘETÍ, JEN V HOREČNÉM ČI TOXICKÉM BLOUZNĚNÍ
TUŠENÝ ELEMENT SE ZHMOTNIL.
JEHO SCHOPNOST FIKSAČNÍ INJEKTÁŽE BYLA TÍM JEDINÝM,
MOŽNÝM PROSTŘEDKEM, KTERÝ MOHL ZPEVNIT ÚTROBY PŮDY.

POD NEHYBNÝMA NOHAMA. UŽ BYLA JISTOTA,
ŽE PŘÍPADNÝ POHYB, TAK NEZBYTNÝ PRO RADOST DUCHA
NEPŘINESE ZBORCENÍ PROSTORU.
ZBÝVALO JEN TEN POHYB V ZTUHLÉM SVALSTVU VYVOLAT.
A NYNÍ SE UKÁZALA OPRAVDOVÁ SÍLA ORGANISMU,
KTERÁ S NEVÍDANOU VŮLÍ PO ŽIVOTĚ ZAČALA
POSTUPNĚ UVÁDĚT SVAL PO SVALU DO CHODU
A KDYŽ SE UKÁZALO JAK JISTOU A PEVNOU ZEM
NOVÝ PRVEK PŘIPRAVIL, NETRVALO DLOUHO A TO,
CO SE LONI UKÁZALO JAKO DŮSLEDEK VLASTNÍ SEBEZÁHUBY
BYLO JEN KLIDNÝM VALČÍKEM PROTI OPRAVDOVÉMU,
ŠÍLENÉMU TANCI, KTERÝ NYNÍ NASTAL
A NEPŘETRŽITĚ TRVÁ PO CELOU DOBU.

NENÍ VTEŘINY, KDYBY SE TEMPO ZMÍRNILO,
NENÍ SETINY VTEŘINY, KDY BY NEPŘIŠEL IMPULS
K NOVÝM KREACÍM.
JE TO TANEC, KTERÝ MÁ PODSTATU V SPOJENÍ NYNÍ TŘÍ PRVKŮ
A JAK SE DÁ TUŠIT, NENÍ TOTO ČÍSLO KONEČNÉ,
JELIKOŽ LABYRINTY VLASTNÍHO POZNÁNÍ, DOPOSUD NEVYDALY
VŠECHNA SVĚDECTVÍ O NÁS SAMOTNÝCH.
TOTO JE OPRAVDU PRAVDA.

   
   
   

2004 - PO ÚSPĚŠNÉ SÉRII KONCERTŮ A PŘÍZNIVÉ KRITICE
SE LEASH ROZLOUČILI S GABENEM A V NEPRODYŠNĚ
ZAKONZERVOVANÉ PODOBĚ SE UCHÝLILI DO ILEGALITY.
OTÁZKOU ZŮSTÁVALO, PODAŘÍ-LI SE JEŠTĚ NĚKDY
NĚKOMU TUTO TRVANLIVOU KONZERVU OTEVŘÍT

2007 - LEASH SE LEASH CHYSTALI NATOČIT NĚKOLIK
TESTOVACÍCH NAHRÁVEK,KTERÉ MĚLY PROZRADIT,
CO A JAK DÁL A JESTLI VŮBEC.
VŠE ALE DOPADLO PODLE OČEKÁVÁNÍ ÚPLNĚ JINAK ...

SPOJENÍM SKUPIN SOUNDCOSMETICS A LEASH VZNIKLO
ZÁVISLÉ SDRUŽENÍ DILETANT CLUB.
A TAK BYLO DOSTÁNO PŘIROZENÉMU PŘÍRODNÍMU PROCESU,
KDE ZÁNIKNUVŠÍ ROZPADAJÍCÍ SE OSTATKY ORGANISMU
SLOUŽÍ JAKO POTRAVA, HNOJIVO, ORNÁ PŮDA
ČI DOMOV ORGANISMU NOVÉHO.

 

OD TOHOTO OKAMŽIKU, ROZUMU ZBAVENI,
VEDENI PUDY, INSTINKTY, INTUICÍ,
VOLNÍ JAKO PTÁCI, JAKO VAŠI